0

Как пихме студена вода от Ice Bucket Challenge

Мисля, че беше твърде хубаво за да бъде истина. Подбуден от други публикации, реших да вляза в сайта на ALS и да прегледам годишните им отчети. Според докладът им за 2012 година, организацията е заделила едва 7,71% от бюджета си… Continue Reading