Българска банкнота от 250 лв. с изобразен Велико Търново – задна страна

Българска банкнота от 250 лв. с изобразен Велико Търново - задна страна

Българска банкнота от 250 лв. с изобразен Велико Търново – задна страна

Българска банкнота от 250 лв. с изобразен Велико Търново – задна страна