Българска банкнота от 250 лв. с изобразен Цар Борис III – предна страна

Българска банкнота от 250 лв. с изобразен Цар Борис III - предна страна

Българска банкнота от 250 лв. с изобразен Цар Борис III – предна страна

Българска банкнота от 250 лв. с изобразен Цар Борис III – предна страна