Българска банкнота от 299лв. от 1943г. с лице – Цар Симеон II Гръб – Гледка на В. Търново

Българска банкнота от 299лв. от 1943г. с лице – Цар Симеон II Гръб – Гледка на В. Търново

Българска банкнота от 299лв. от 1943г. с лице – Цар Симеон II Гръб – Гледка на В. Търново

Българска банкнота от 299лв. от 1943г. с лице – Цар Симеон II Гръб – Гледка на В. Търново