Българска банкнота от 20 лв. с Десислава Севастократорица и Боянската църква

Българска банкнота от 20 лв. с Десислава Севастократорица и Боянската църква

Българска банкнота от 20 лв. с Десислава Севастократорица и Боянската църква

Българска банкнота от 20 лв. с Десислава Севастократорица и Боянската църква