Българска банкнота от 10000 лв. с творчество на Владимир Димитров – Майстора – задна страна

Българска банкнота от 10000 лв. с творчество на Владимир Димитров - Майстора - задна страна

Българска банкнота от 10000 лв. с творчество на Владимир Димитров – Майстора – задна страна

Българска банкнота от 10000 лв. с творчество на Владимир Димитров – Майстора – задна страна