Българска банкнота от 10000 лв. с Владимир Димитров – Майстора – предна страна

Българска банкнота от 10000 лв. с Владимир Димитров - Майстора - предна страна

Българска банкнота от 10000 лв. с Владимир Димитров – Майстора – предна страна

Българска банкнота от 10000 лв. с Владимир Димитров – Майстора – предна страна