Българска банкнота от 2000 лв. с Никола Фичев – предна страна

Българска банкнота от 2000 лв. с Никола Фичев - предна страна

Българска банкнота от 2000 лв. с Никола Фичев – предна страна

Българска банкнота от 2000 лв. с Никола Фичев – предна страна