Българска банкнота от 5000 лв. със Захари Стоянов – предна страна

Българска банкнота от 5000 лв. със Захари Стоянов - предна страна

Българска банкнота от 5000 лв. със Захари Стоянов – предна страна

Българска банкнота от 5000 лв. със Захари Стоянов – предна страна