Българска банкнота от 10000 лв. с Д-р Петър Берон – предна страна

Българска банкнота от 10000 лв. с Д-р Петър Берон - предна страна

Българска банкнота от 10000 лв. с Д-р Петър Берон – предна страна

Българска банкнота от 10000 лв. с Д-р Петър Берон – предна страна