Българска банкнота от 50000 лв. с Св. св. Кирли и Методий – предна страна

Българска банкнота от 50000 лв. с Св. св. Кирли и Методий - предна страна

Българска банкнота от 50000 лв. с Св. св. Кирли и Методий – предна страна

Българска банкнота от 50000 лв. с Св. св. Кирли и Методий – предна страна