Българска банкнота от 100лв. изобразена с Алеко Константинов – задна страна

Българска банкнота от 100лв. изобразена с Алеко Константинов

Българска банкнота от 100лв. изобразена с Алеко Константинов

Българска банкнота от 100лв. изобразена с Алеко Константинов