Българска банкнота от 100лв. изобразена с Алеко Константинов – предна страна

Българска банкнота от 100лв. изобразена с Алеко Константинов

Българска банкнота от 100лв. изобразена с Алеко Константинов

Българска банкнота от 100лв. изобразена с Алеко Константинов