Българска банкнота от 1лв. изобразена с Рилския Манастир – задна страна

Българска банкнота от 1лв. изобразена с Рилския Манастир

Българска банкнота от 1лв. изобразена с Рилския Манастир

Българска банкнота от 1лв. изобразена с Рилския Манастир