Българска банкнота от 20 лв. със Стефан Стамболов – предна страна

Българска банкнота от 20 лв. със Стефан Стамболов - предна страна

Българска банкнота от 20 лв. със Стефан Стамболов – предна страна

Българска банкнота от 20 лв. със Стефан Стамболов – предна страна