Българска банкнота от 2лв. с щитове на българските царе – задна страна

Българска банкнота от 2лв. с щитове на българските царе

Българска банкнота от 2лв. с щитове на българските царе

Българска банкнота от 2лв. с щитове на българските царе