Българска банкнота от 50 лв. изобразена с Пенчо Славейков – предна страна

Българска банкнота от 50 лв. изобразена с Пенчо Славейков - предна страна

Българска банкнота от 50 лв. изобразена с Пенчо Славейков – предна страна

Българска банкнота от 50 лв. изобразена с Пенчо Славейков – предна страна