3

Премахване на invoice вируса от Skype

Skype Virus

Skype вирусът invoice.pdf.exe не е нов, а датира от началото на 2013г. по мои наблюдения. Разпространява се като съобщение. Някой от контактите Ви без да знае автоматично Ви изпраща файл, именуван “invoice.pdf.exe”. Ако го приемете и отворите, компютърът Ви бива… Continue Reading